DISCOVER

TRUE VALUE

INTERNATIONAL BUSINESS VALUERS

Helder. Solide. Onafhankelijk.

Wat.

Business Valuation is het waarderen van alle bezittingen, schulden en andere aspecten die de economische waarde van een onderneming bepalen. Ondernemers met een goed inzicht deze economische waarde en waardecreërende factoren, nemen eerder de juiste beslissingen voor de lange termijn.

Waarom.

Hoe zorg je voor duurzame groei in een competitieve markt? Inzicht in waarde is essentieel om je strategie te bepalen. Zeker als het gaat om bedrijfsontwikkeling, investeringen, fusies of overnames en andere financiële en juridische kwesties.

Waarom wij.

International Business Valuers stelt de economische waarde vast van (zelfstandige onderdelen van) ondernemingen, exploitatiegebonden commercieel vastgoed en andere bezittingen of schulden, én schetst in begrijpelijke taal een realistisch beeld van de toekomstige waardeontwikkeling. Helder. Solide. Onafhankelijk.

WAARDERING & ADVIES

International Business Valuers combineert financiële, fiscale en juridische expertise met geavanceerde waarderingsmethoden. Dat zorgt voor helder inzicht in complexe waarderingsvraagstukken.

Een onafhankelijke en onafhankelijk waardebepaling nodig? Of liever een advies van een partijdeskundige in een geschil? Dan biedt International Business Valuers uitkomst. Met onze expertise, gecombineerd met geavanceerde waarderingsmiddelen, kunnen wij aan de zwaarste eisen voldoen op het gebied van waarderen en hiermee samenhangende rapportages. We volgen voortdurend de veranderende waarderings- (International Valuation Standards) en verslaggevingsregels (NL BW 2 titel 9 en IFRS), implementeren deze in onze modellen en brengen de gevolgen voor waarderingen in kaart.

We verzorgen ook waarderingen met een fiscaal oogmerk en geven adviezen in lijn met de voorschriften, regels en richtlijnen van de belastingdienst. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers zorgen wij ervoor dat alle betrokken partijen en toezichthouders onze conclusies en waarderingsmethoden begrijpen.

Waarderingsadviesdiensten

Onafhankelijke waarderingen voor verslaggevingsdoeleinden, met een fiscaal doel, of in het kader van waardemanagement.

Waardering van exploitatiegebonden vastgoed

Onafhankelijke waardering van exploitatiegebonden vastgoed voor financiële rapportages aan kredietinstellingen, met een fiscaal doel, of in het kader van waardemanagement, met onder meer specifieke inzichten voor de exploitatie van hotels, golfbanen, jachthavens, zonneparken, windmolenparken en electriciteitscentrales.

Fiscale diensten

Expertise in belastingen waarmee u uw financiën zo kunt optimaliseren dat deze voorzien in de behoeften van de onderneming.

Transferprijzen

Waardering van (intellectuele eigendommen (IE) in relatie tot) transferprijzen voor belastingdoeleinden.

FUSIES & OVERNAMES

Uitgebreide ondersteuning bij fusies, overnames en andere zakelijke transacties.

International Business Valuers biedt uitgebreide adviezen in alle stadia van een transactie. Onze internationale branchespecialisten helpen klanten bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van fusies, overnames, herstructurering, financiering en andere zakelijke transacties. Zij profiteren daarbij van onze wereldwijde ervaring met technische expertise, onafhankelijke begeleiding en uitvoering.

Adviezen voor fusies & overnames

Adviesdiensten voor kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van fusies & overnames, zoals:

  • Het vaststellen van de bepalende factoren voor de waarde van kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Kennis verwerven over de algemene waardebepalende factoren bij concurrenten;
  • Nadenken over strategische keuzes om waarde te creëren voor de onderneming.

Onafhankelijke beoordelingen

Onafhankelijke beoordelingen voor management, raad van bestuur, bedrijfseigenaren of speciale comités van bedrijven.

Advies en ondersteuning bij rechtszaken

International Business Valuers heeft veel ervaring met het begeleiden van processen waarbij economische waarde onderwerp van discussie is. Zoals bij een verschil van mening over de aandelenwaarde tussen aandeelhouders, of bij de beoordeling van schade bij de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. Met onze expertise ondersteunen wij de aandeelhouders bij rechtszaken en geven we uitvoering aan de deskundigenverzoeken van de rechtspraak omtrent onafhankelijke waarderingen en conflictenbeslechting.

Adviezen bij transacties

International Business Valuers adviseert zowel kopers als verkopers van ondernemingen.

Bedrijfsherstructurering

Begeleiding en strategische adviezen voor managementteams, raad van bestuur, aandeelhouders of speciale comités om de bedrijfsstructuur en financiën - en daarmee de bedrijfsresultaten - te optimaliseren.

Due Dilligence

Een bedrijfsovername vereist inzicht in de financiële, fiscale, commerciële, operationele en juridische situatie van de over te nemen onderneming. International Business Valuers beschikt over de specifieke kennis en middelen die nodig zijn om dit te analyseren en inzicht te geven in alle relevante aspecten.

Wij waarderen uw business

Bij International Business Valuers vindt u een betrouwbaar team van experts op het gebied van economisch waarderen, taxeren, financiële, fiscale en juridische zaken, die u helpen om verkeerde zakelijke beslissingen te voorkomen en blijvend succes te realiseren.

Meer weten over onze aanpak, diensten en resultaten? Of benieuwd wat inzicht in ‘true value’ in uw situatie kan opleveren?
Neem dan contact met ons op.

Addressen

Vestiging Rotterdam
Park Barendrecht, Villa 2
1e Barendrechtseweg 76
2992 XC Barendrecht

Vestiging Amsterdam
NoMa House
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

Vestiging Groningen
Martini Trade Park
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen

T: +31 (0)10 268 19 41
E: info@i-bv.nl

 

      

Uw sparringpartners bij IBV zijn lid van NIRV, EACVA en NBA.

 

Privacy verklaring (NL)

Contact